Bibliografia

Barreres Martínez, V., Estruch Santacatalina, V., Girau Mestre, V., Malonda Mestre, V., Mayans i Peiró, V., Miñana Escrivà, X., Moll Torres, P., Morell Gregori, J.R., Peiró Bertomeu, P., Sendra i Molió, J., “Paisatges de guerra: La guerra civil i la postguerra a Oliva”, dins Cabdells núm. 14, A.C. Centelles i Riusech, Oliva, 2016, pàgs. 159-205.

Castell Bomboí, J., Sacerdotes y religiosos en Santa María la Mayor de Oliva (1362-1996), Germandat Sacerdotal, Oliva, 1996, pàgs. 208-212.

Domínguez Tormo, J. M., – Pons Moncho, F., Sant Roc d’Oliva. Apuntes históricos, edita Junta Pro I Centenari, Oliva, 1989, pàgs. 292-311.

Gabarda Cebellán, V.A., Els afusellaments al País Valencià (1938-1956), Universitat de València, Servei de Publicacions, 2007 (1a edició, Edicions Alfons El Magnànim, 1993), pàgs. 310-311; Notes: 315-316.

Gabarda Cebellán, V.A., La represión en la retaguardia republicana: País Valenciano, 1936-1939, Edicions Alfons El Magnànim, 1996, pàgs. 241-242; Notes: 245.

Girau Borrás, R.M., Escrivá Enguix, J., Mañó Fenollar, S., «La fotografia com a font històrica: La galeria d’alcaldes d’Oliva», dins Cabdells núm. 8, A.C. Centelles i Riusech, Oliva, 2010, pàgs. 177-198.

Girau Borràs, E., Escrivà Enguix, J., «L’Ajuntament en Guerra (1936-1939)», dins Cabdells núm. 10, A.C. Centelles i Riusech, Oliva, 2012, pàgs. 161-193.

Girau Mestre, V., Estruch Santacatalina, V., Malonda Mestre, V., Miñana Escrivà, C., Morell Gregori, J.R., Peiró Bertomeu, P., Sendra Molió, J., Barreres Martínez, V., “Els ‘xiquets de Rússia’ d’Oliva”, dins Cabdells núm. 7, A.C. Centelles i Riusech, Oliva, 2009, pàgs. 69-81.

Morell Gregori, J.R., Solidaritat a Oliva 1936-1939, CEIC Alfons El Vell – Ajuntament d’Oliva, Gandia, 2011.

Sanchis Costa, J., Oliva en plena guerra civil (1936-1939). Actitudes y actuaciones, Edicions Tívoli, Gandia, 2017.