Aquest espai web, creat per l’Ajuntament d’Oliva, naix amb la voluntat d’oferir a la ciutadania tot aquell material possible relacionat amb allò que solem denominar «memòria històrica» de la nostra ciutat.

La pàgina forma part del projecte «Els camins de la Memòria» de la Regidoria de Cultura, que va començar els seus passos l’any 2017. L’objectiu d’aquest projecte és memorar a la ciutadania els fets locals més significatius del període comprés per la guerra civil i la immediata postguerra, tot enllaçant-los amb el context general de l’època.

És, alhora, un reconeixement als dolorosos camins (d’ací el seu nom) que van haver de patir moltes persones de la localitat durant l’esmentat període: els camins de les persones executades entre agost i desembre de 1936, els camins del front (Extremadura, Terol, Ebre, Jarama…), els camins dels xiquets i xiquetes traslladats a Rússia (Crimea, Moscou, Leningrad…), els camins de la solidaritat a les colònies (Madrid, Noruega…), els camins dels bombardejos (Mallorca…), els camins del exiliats a França (Argelés, Barcarés, St Cyprien…), al nord d’Àfrica (l’Alger, Bufarik…), a Mèxic, els camins dels empresonats a camps de concentració nazis (Mauthausen, Gusen), els camins dels afusellats (Paterna, Gandia, Sueca, Camp de la Bota), els camins dels altres represaliats (treballs forçosos a Toledo, Ceuta, Còrdova…), etc.

Afortunadament, «Els camins de la Memòria» és un projecte que ha anat creixent a mesura que ha anat evolucionant. I esperem que continue amb la mateixa vitalitat en el futur.