Domingo Sabater

Domingo Sabater Salelles va viure la Guerra Civil amb ulls d’innocència. Era molt menut quan veia carabiners refugiats a sa casa. Domingo Sabater, actualment sacerdot de l’església de Sant Roc d’Oliva, explica els episodis de violència que es van viure al poble els cinc primers mesos de la guerra. Persones no vinculades a Oliva van assassinar a veïns i veïnes, molts d’ells vinculats a l’àmbit religiós, com, per exemple, Diego Llorca, sacerdot al poble en aquells temps. Així mateix, Domingo Sabater explica que bona part del patrimoni religiós va ser destruït i cremat per alguns dels revolucionaris.

Entradas recomendadas

Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!


Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.