Maria Morató

Maria Morató és filla de José Morató Sendra, veí d’Oliva, militant socialista i represaliat pel franquisme en acabar la guerra. Va ser empresonat a Sant Miquel dels Reis i posteriorment afusellat al «Paredón de España», situat al costat del cementeri de Paterna, on també estan les seues restes. Maria assegura que sempre ha trobat a faltar la figura de son pare, ja que sa mare, en quedar-se vídua, va haver de fer-se estraperlista per aconseguir queviures. A més més, relata que ha viscut estigmatitzada socialment per ser “filla d’un roig” i , encara ara, guarda les últimes cartes que va escriure son pare des de la presó.